Leden & lidmaatschappen 2020

Soorten lidmaatschappen

Oefenabonnement

Golfers die regelmatig gebruik willen maken van de oefenfaciliteiten kunnen een oefenabonnement afsluiten waarmee zij een kwartaal lang voor € 75,- onbeperkt kunnen oefenen op de driving range, putting green en het oefenparcours.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Land van Thorn is voor de duur van 12 maanden. Het speelrecht  bedraagt € 690,-. Indien u een bedrag van € 750,-- wilt inleggen bedraagt het speelrecht € 645,--  Het bedrag van inleg wordt bij beëindiging van het lidmaatschap terug betaald.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van  een kalenderjaar  wordt afgesloten dan is dat voor de daarop volgende12 maanden. Na deze perode zal het speelrecht naar rato worden verrekend naar het einde van het desbetreffende kalenderjaar. 

All-in-One starterspakket

Om het u gemakkelijk te maken en om ongehinderd en zonder zorgen te kunnen golfen bieden wij een totaalpakket aan waarin u lessen kunt volgen, uw golfhandicap kunt behalen en onbeperkt gebruik kunt maken van de golfaccommodatie. Voor € 61,75 per maand gedurende een periode van 1,5 jaar leert u golfen, behaalt u de golfhandicap en maakt u kennis met Land van Thorn. Na afloop van deze periode beslist u of u lid wilt worden.

Millennials abonnement - geboren na 1975

Veel jonge mensen vinden golf een leuke sport. Helaas hebben zij vaak een druk bezet leven met werk, gezin, familie, vrienden en andere activiteiten waarvoor zij ook tijd vrij willen maken.  Een volledig lidmaatschap van een golfclub is dan vaak te veel. Speciaal voor deze groep jonge golfers die geboren zijn na 1975  bieden wij een programma op maat.  Dit beperkte  golfabonnement biedt een pakket dat past bij de goed gevulde agenda’s  van  de jonge generatie golfers!

Dit Millennials abonnement houdt het volgende in:

 • Op jaarbasis bedraagt het abonnement € 375,--.
 • Op dit abonnement kan maximaal 16 keer gespeeld worden.
 • Het abonnement gaat in op de eerste speeldag en duurt 12 maanden.
 • Er kan geen starttijd geboekt worden in de ochtend van 9.30 tot 11.30 uur.
 • Op zaterdag zijn alle starttijden beschikbaar en kan de gehele dag gespeeld worden.
 • Kiest u liever voor een maandbetaling van € 32,50 per maand dan is dat ook mogelijk. In dat geval vragen wij een borg van € 100,-- bij aanvang.
 • Golft uw partner ook dan betalen jullie samen € 680,- contributie.

Jeugdlidmaatschap

Jongeren tot 18 jaar en studerende jongeren tot 24 jaar betalen 25% van de reguliere contributie indien zij voor een heel jaar lid worden. Voor 2020 bedraagt de jaarcontributie € 172,50. Alleen voor jongeren die het jeugdprogramma volgen is een contributie naar rato mogelijk.

Bedrijfslidmaatschap

Voor een bedrijfslidmaatschap bieden wij een programma op maat.

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Op de lidmaatschappen van Land van Thorn zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Contributie vereniging

De contributie van de vereniging bedraagt € 50,- op jaarbasis. Zij dragen zorg voor uw aansluiting bij de NGF, uw handicapregistratie, de organisatie van wedstrijden, het GVB examen en andere zaken.

Op het contactformulier is de privacy policy van toepassing.

Status

 • Baan: open

 • Zomergreens

 • Qualifying: ja

 • Trolley's: toegestaan

 • Buggy's: toegestaan

Hunsel
16°C

Actueel

Coronaprotocollen juni 2020

Gaandeweg gaan wij gelukkig weer steeds meer terug naar de situatie zoals we gewend waren. Wij starten weer vanaf hole 1 en de starttijd is iedere 10 minuten. Informatie over de waarborging...


Coronaprotocollen 18 mei 2020

In het Corona Protocol van Land van Thorn staat de gedragscode beschreven die wij hanteren ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus. Het Protocol volgt nauwgezet de...


Meer nieuws
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.