Nieuws

Coronaprotocollen 18 mei 2020

 

In het Corona Protocol van Land van Thorn staat de gedragscode beschreven die wij hanteren ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus.  Het Protocol volgt nauwgezet de richtlijnen die van het RIVM zijn overgenomen door de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Per onderdeel/locatie van de golfbaan wordt aangegeven hoe de 1,5 afstand gerespecteerd wordt. In het Protocol staat stap voor stap aan gegeven hoe te handelen.

 

 

 

Inhoudsopgave:

 

Veiligheidsmaatregelen                                                                                              pag. 2

Locaties van handeling                                                                                                pag. 2

Beschreven situaties in het protocol                                                                      pag. 2

 

Waarborg 1,5 meter grens op locatie                                                                     pag. 3

Corona Protocol                                                                                                             pag. 4

 

 

 

Bijlage 1:  Corona protocollen oefenfaciliteiten                                                pag. 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsmaatregelen:

 

De onderstaande veiligheidsmaatregelen zijn de basis voor het protocol.

 • Bij verkoudheid en koorts blijven golfers thuis.
 • Er wordt in alle omstandigheden 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke golfmaterialen zoals vlaggenstokken, harken en ballenwassers wordt vermeden.
 • Hoesten of niezen als gevolg van stof of pollen altijd in de elleboog.
 • Niet meer dan 30 personen aanwezig

 

Het protocol heeft betrekking op de volgende locaties:

 • Parkeerplaats
 • Lockerruimten (opslag golfmaterialen van individuele spelers)
 • 9 holes par 36
 • Oefenfaciliteiten
 • Clubhuis

 

In het Corona Protocol worden de volgende situaties/gebeurtenissen/ handelingen  beschreven.

 • Starttijden reserveren
 • Aankomst en vertrek
 • Routing golfbaan
 • Gebruik gemeenschappelijke golfmaterialen (vlaggen, ballenwassers, harken)
 • Routing Oefenfaciliteiten;  bijlage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARBORG 1,5 METER GRENS LOCATIES:

 1. Parkeerplaats:

De parkeerplekken worden afgebakend met touw.  Uitgaande van een zeer royale autobreedte van 2 meter zal per parkeerplaats  5 meter beschikbaar zijn.  Bestuurders en bijrijders hebben hiermee 1, 5 meter ruimte om veilig in- en uit te stappen.  Op basis van deze afmetingen kunnen 20 auto’s  geparkeerd worden.

Met een bezetting van maximaal 2 personen per flight op 9 holes zijn er maximaal 18 personen op de golfbaan aanwezig. Hiermee is voldoende parkeergelegenheid  voor alle aanwezigen beschikbaar.

 

 1. Lockerruimte:

Voor de lockerruimte zal voldoende ruimte worden vrij gehouden om veilige in- en uitgang te bieden. Er mag niet meer dan 1 persoon tegelijk in de lockerruimte aanwezig zijn.  Golfers kunnen met een bord bij de ingang van de lockerruimte op de parkeerplaats aangeven of  er iemand binnen is.   

De lockerruimte in de nabijheid van de afslagplaats van hole 1 geeft voldoende zicht op de aanwezigheid van een persoon in de lockerruimte.

In het protocol  wordt opgenomen dat spelers die gelijktijdig vanaf hole 9 aankomen voorrang hebben op spelers van hole 2 en spelers die de golfuitrusting willen halen of brengen.

 

 1. Golfbaan:

De routing van de golfbaan wordt aangepast. Er wordt voorkomen dat een directe kruising van looppaden plaats vind.   Via de parkeerplaats kunnen golfers starten op hole 3.  Vervolgens lopen de golfers de normale route.  Na hole 9 zullen zij hole 1 en 2 spelen.  Vanaf hole 9 is er een zeer overzichtelijke situatie op hole 2.  Vertrekkende golfers van hole 2 zullen spelers vanaf hole 9 voorrang geven om te kunnen starten op hole 1.  Ter hoogte van het Insectenhotel zal hiervoor zal een veilige plek worden gemarkeerd om te wachten.  Ter hoogte van het Insectenhotel zal tevens de looproute  naar de parkeerplaats worden vrij gemaakt.

Er wordt voorkomen dat spelers dezelfde materialen dienen te gebruiken. Golfvlaggen blijven in de put staan. Ballenwassers worden buiten gebruik genomen. Bunkers worden door de golfers niet geharkt.  Dit greenkeeping zal dagelijks  harken.

 

 1. Oefenfaciliteiten:

Voor de oefenfaciliteiten zijn aanvullende protocollen opgesteld. Deze treft u aan als bijlage.

 

 

 

 

 

CORONA PROTOCOL

 1. Starttijden
 • De starttijden worden via E-golf gereserveerd zoals gebruikelijk.
 • Er mogen maximaal 3 personen per flight lopen.  U dient van tevoren te overleggen of u samen wilt lopen.

 

 1. Aankomst en vertrek
 • U zorgt dat u maximaal een kwartier voor de gereserveerde starttijd aanwezig bent. Het is de bedoeling dat er voldoende parkeergelegenheid blijft en dat u niet in een rij hoeft te wachten.  Wilt u gebruik maken van de oefenfaciliteiten dan kan dat een half uur voor of een half uur na uw geplande golfronde.
 • Parkeer uw auto zodanig dat u voldoende ruimte tot andere personen hebt om 1,5 meter te kunnen waarborgen.
 • U bent niet meer dan een kwartier voor de afslag  aanwezig tenzij u vooral wilt oefenen.
 • Vanaf de parkeerplaats loopt u richting lockerruimte waar  toegang mogelijk is gemaakt tot hole 3.
 • Voor degenen die de golfuitrusting in de lockerruimte hebben staan geldt het volgende;
 1. Er mag maar 1 persoon tegelijk naar binnen
 2. Bij de ingang van de lockerruimte op de parkeerplaats hangt een bord. Als u naar binnen gaat hangt u het bord op gesloten. Als u weer naar buiten gaat hangt u het bord op open. Alleen als er open staat kunt u naar binnen. Bij twijfel roep of er iemand binnen is. 
 3. Golfers die naar de containerruimte gaan lopen via hole 3.  Bij gelijktijdige aankomst van spelers van hole 9  hebben  deze spelers voorrang.  U wacht in dat geval achter de  houten lockerruimte tot zij hebben afgeslagen.
 4. Vertrekkende spelers hebben altijd voorrang op aankomende spelers. Komt een golfer van hole 2 die in de lockerruimte de golfuitrusting op wil bergen dan heeft deze speler voorrang op een aankomende speler.

 

 • Wachten voor de afslag en de warming-up  kunt u bij de tee van hole 3 doen. Hiervoor is  een locatie gemarkeerd met witte lijnen op het gras.

 

 1. Routing golfbaan
 • De eerste afslag is op hole 3. U loopt vervolgens de normale route.
 • Vanaf hole 9 loopt u naar hole 1.  U hebt hier voorrang op de spelers die eventueel gelijktijdig  met u aankomen  bij de uitgang van hole 2.
 • Spelers van hole 2 wachten ter hoogte van het insektenhotel  tot de spelers van hole 9 gepasseerd zijn. Deze locatie wordt met witte lijnen aangegeven. Dient u in de lockerruimte te zijn dan wacht u tot de flight van hole 9 heeft afgeslagen.  Vertrekkende spelers hebben voorrang op aankomende spelers in de  lockerruimte.
 • Ten allen tijde houdt u 1,5 meter afstand van elkaar.
 • U zoekt uw eigen bal en slaat bij twijfel over de landingsplek altijd een provisionele bal.

 

 

 1. Gebruik gemeenschappelijke golfmaterialen
 • De vlaggenstokken blijven in de put staan! Zij mogen er niet uit gehaald worden.
 • De bunkers worden niet geharkt.  Dit wordt dagelijks door de greenkeeping gedaan.
 • De ballenwasser mogen niet worden gebruikt. (zij zijn afgeschermd met een plastic zak)
 • U zorgt voor een goede doorstroming. Alleen op deze manier kunnen wij de veiligheid waarborgen.  Het is niet de bedoeling dat u veel tijd neemt om elkaar te spreken.  Hiermee neemt u beschikbare ruimte en tijd van ander golfers in beslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1.

 

CORONA PROTOCOLLEN OEFENFACILITEITEN LAND VAN THORN

De protocollen voor het gebruik van de oefenfaciliteiten zijn een aanvulling op de protocollen voor het gebruik van de 9 holes baan.   Zij beogen de 1,5 meter grens tot elkaar te waarborgen zoals is voorgeschreven door de Veiligheidsregio Limburg Noord.  Tevens geven zij aanwijzingen voor het gebruik van gemeenschappelijke golfmaterialen. Daarnaast is het van belang dat u ook uw eigen veiligheid waarborgt.  Iedere golfer heeft andere gebruiken en gewoonten.  Neem uw eigen hand gel mee zodat u  deze op de  door u gewenste momenten en locaties kunt gebruiken. Draag verantwoording voor u zelf en voor de ander.

 

Oefenen voor of na uw ronde golf.

Om te voorkomen dat er te veel personen op de oefenfaciliteiten zijn om de 1,5 meter grens te waarborgen is er voorlopig gelegenheid tot oefenen een half uur voor of een half uur na uw geboekte starttijd voor de 9 holes ronde.  

 

Cursisten golfschool

Personen die golflessen volgen mogen  ook zonder een geboekte afslagtijd komen oefenen.  Dit geldt voor beginnende golfers  maar ook leden die golflessen hebben geboekt.  Hou u aan de regel van maximaal 3 keer per week en maximaal  1,5  uur per keer.

 

1,5 meter

Overal geldt dat u de 1,5 meter goed in acht moet houden.  Moet u onverhoopt toch hoesten of niezen, doe dat dan in uw elleboog.  Reinig uw handen met de door u zelf geschikt bevonden en meegebrachte hand gel.

 

Pad naar de oefenfaciliteiten.

Voor het pad naar de oefenfaciliteiten geldt de verkeersregel,   hou altijd rechts en wacht op de ander wanneer er onvoldoende ruimte is om te passeren.  Vertrekkende personen hebben altijd voorrang op arriverende personen.

 

Driving range

Loop via het rooster bij de reiningsplaats de driving range op.   Zet uw tas  achter de mat waar u wilt oefenen. Sla zo mogelijk een mat naast elkaar over.  Ga dan naar de ballenautomaat.  Zorg altijd dat u zoveel mogelijk rechts blijft lopen. Verlaat de driving range via de andere uitgang dan waar u gekomen bent.

 

Ballenautomaat

Op de ballenautomaat staan emmertjes klaar die gereinigd zijn. In een bak op de ballenautomaat staan doekjes met reinigingsmiddel.  Maak de automaat schoon op de plekken waarmee u contact maakt bij het inwerpen van de munten.  Gooi daarna dit doekje in de daarvoor bestemde bak. 

Na het oefenen bent u verplicht om  de emmer terug te brengen en in de witte bak deponeren waarin reinigingsmiddel staat.  Land van Thorn zal zelf de emmers reinigen en voor gebruik weer op de automaat plaatsen.   De NGF adviseert om golfers zelf te laten reinigen.  Echter Land van Thorn wil een goede reiniging waarborgen en zal hiervoor dus zelf zorg dragen.

 

Wisselgeld

Indien u zelf niet beschikt over munten voor de ballenautomaat dan kan er op hole 3 gewisseld worden zodra u de auto geparkeerd heeft.  Er zijn zakjes van € 5,-- beschikbaar.  De munten zijn vooraf op hoge temperatuur in de vaatwasser gewassen.  U kunt alleen met gepast contant geld wisselen.  Het wisselgeld mag u in een bakje doen  dat wij later op een veilige manier zullen verwerken.

 

Putting en chipping green

Er  mogen niet meer dan 4 personen tegelijk aan het oefenen zijn op de putting en chipping green.  De golflessen hebben altijd voorrang op andere spelers. 

Ook hier geldt, gebruik uw gezond verstand en blijf op 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Oefenparcours

Loopt u naar het oefenparcours hou dan altijd rechts.  Gebruik verder uw gezonde verstand en blijf altijd op 1,5 afstand van andere spelers.

 

 

 

Inschrijfformulier


Toernooi:
Naam *:
Woonplaats:
E-mail adres *:
Telefoonnummer *:
Handicap *:
Van welke golfclub bent u lid *:
Bijzonderheden:
 

Status

 • Baan: open

 • Zomergreens

 • Qualifying: ja

 • Trolley's: toegestaan

 • Buggy's: toegestaan

Hunsel
19°C

Agenda

22
jun

Damesdagcompetitie

Wekelijkse damescompetitie...

24
jun

Seniorencompetitie Q

Wekelijkse seniorencompetitie....

25
jun

Mens/Womensday Q

Competitie Mens/Womensday....

Bekijk agenda
Ledenmenu
Starttijden
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.